POLITICA  DE  CONFIDENȚIALITATE  și  FORMULARUL  DE   CONSIMTAMANT

Stimate Client,

Prin prezenta vă informăm că   European Music Publishing Srl, cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Balogh Istvàn,  Nr. 17, Biroul 3, Judetul Bihor, CUI RO 38712294, prelucrarea datelor dvs. personale se efectuează în deplină conformitate cu Legea nr. 190 din 2018, legea  pentru punerea in aplicare a GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor)  adica  a  Regulamentului (UE)  nr. 679  din 2016 privind confidentialitatea datelor.

Datele dvs. sunt introduse în bazele de date ale European Music Publishing Srl doar după obținerea consimțământului vostru.

 

Conform art. 12 din Regulamentul  679 /2016 (Regulamentul european privind confidențialitatea), acesta precizează că:

 

1. Datele sunt obținute pentru statisticile contractuale, comerciale, administrative-contabile și pentru stabilirea de contacte

    normale de afaceri și de prelucrare care are loc în următoarele moduri: manual și computerizat. Toate datele comunicate

    de părțile interesate sunt prelucrate exclusiv în scopuri conexe la activitatea economică a societății, cum ar fi furnizarea

    de produse și servicii solicitate în special:

 

 • Pentru introducerea datelor personale în baza de date a societătii;

 • Pentru înscrierea documentelor de transport, a facturilor și a bonurilor de credit;

 • Pentru admiterea cotațiilor și ofertelor clienți activi și /sau potențiali;

 • Pentru admiterea cotațiilor și ofertelor furnizorilor activi și /sau potențiali;

 • Pentru evidenta contabilă și TVA;

 • Pentru gestionarea incasărilor și a plăților;

 • Pentru transmiterea de informații tehnice și / sau comerciale referitoare la activitățile  clienților sau a furnizorilor;

 • Pentru elaborarea statisticilor interne menite să monitorizeze gradul de satisfacție al clienților privind calitatea        serviciilor și a produselor furnizate, pentru a le alinia mai bine nevoile clienților;

 • Pentru schimbul de comunicări privind activitatea economică, administrativă și comercială a societatii prin telefon, poștă, curierat, fax și e-mail;

 • Pentru a respecta orice tip de obligație impusă de legile sau reglementările aplicabile, prin reglementări  sau dispoziții comunitare, inclusiv în domeniul impozitării.

 

 

 2. Tratamentul se va efectua cu ajutorul tuturor măsurilor de siguranță pentru a garanta   confidențialitatea datelor cu

     caracter personal și evitarea accesului necuvenit a persoanelelor care nu sunt autorizate și cu respectarea  legislației

     în vigoare;​

3. Furnizarea datelor este opțională;

4. În cazul refuzului de a furniza date, consecințele vor fi  acelea de neîndeplinire a scopurilor  menționate la punctul 1;

5. Comunicarea și diseminarea datelor

Datele dvs. au fost obținute prin solicitarea noastră/ contactul vostru,  și pot fi comunicate de către  European Music Publishing      Srl  dacă este necesar la: curieri, transportatori, consultanți pentru realizarea finalizării celor de mai sus,               

precum și pentru alte inițiative de marketing, publicitate, promovare și de cercetare a pieței, sau a altor practici; Datele                personale pe care clienții, furnizorii, colaboratorii  le-au comunicat în mod voluntar birourilor noastre, nu vor fi în niciun fel transmise sau date altor persoane sau altor terți.

Datele cu caracter personal ale părților interesate, dacă este necesar, pot  fi comunicate:

 • Către toți subiecții cărora le este recunoscut dreptul de acces în temeiul dispozițiilor normative;

 • Colaboratorilor, angajaților, agenților și furnizorilor noștri, ca parte a îndatoririlor și/sau ca  si  sarcini contractuale;

 • Către oficii poștale, birouri, expeditori și curieri pentru trimiterea de documente și /sau bunuri,

 • Către toți acei subiecți publici și/sau privați, persoane fizice și/sau juridice (firme de consultanță   juridica, administrative și fiscale, studii  de consultanță în domeniul muncii pentru completarea salariilor, birouri  ale autoritățile judiciare, camerele de comerț, camerele și birourile de muncă, etc., dacă comunicarea  este necesară sau funcțională în a ne desfășura activitatea pe căile și scopurile de mai sus prezentate;

 • Către instituții bancare pentru gestionarea încasărilor și a plăților rezultate din executarea contractelor.

În aceste cazuri,  numai datele esențiale vor fi comunicate, și nu in exces,  în ceea ce privește scopurile finale pentru care sunt comunicate.

 

6 Toate drepturile stabilite prin Regulamentul 679/2016  sunt recunoscute subiectului/părții interesate , inclusiv:

 • are dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea lor într-o formă inteligibilă;

 • are dreptul de a obține indicații cu privire la 

        1.1 originea datelor cu caracter personal;

        1.2 a finalitătii scopurilor și a metodelor de prelucrare;

        1.3 a logicii aplicate în cazul prelucrarii datelor efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice;

        1.4 a detaliilor de identificare al titularului, ai responsabililor și al reprezentantului desemnat;

        1.5 subiecții sau categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate    datele cu caracter personal sau care pot veni a le                            cunoaste in calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul statului, de către responsabili sau însarcinați;

 • are dreptul de a obține:

       a) actualizarea, rectificarea sau pentru integrarea datelor;

       b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor  prelucrate prin încălcarea legii, inclusiv a celor

           pentru care nu este necesară păstrarea  in functie de  scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate

           anterior;

      c) La atestarea faptului că operațiunile menționate la literele a. și b. au fost  aduse la  cunoștință,  și în ceea ce privește                         conținutul acestora, a celor cărora le sunt date datele sau au fost comunicate sau diseminate, cu excepția cazului în

           care se constată  că o astfel de îndeplinire  ar fi imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace care prezintă un

           respect  disproporționat   la dreptul protejat.

 • partea interesată are dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial:

        a) la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii materialelor  publicitare sau pentru                               efectuarea de cercetări de piață sau  comunicări   comerciale.

7. Partea interesată își poate exercita drepturile, după cum s-a menționat mai sus, prin contactarea prin poștă sau prin

    e-mail  a titularului prelucrării datelor prin următoarele contacte:

    European Music Publishing Srl, cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Balogh Istvàn,  Nr. 17, Biroul 3, Judetul Bihor, -                              europmusicart@gmail.com  

    Dowload

-----

La Musica di Luigi Febbraro sita in via Case Grasso 27, 82030 Apollosa (BN) si impegna a proteggere la privacy di tutti gli utenti che utilizzano i suoi servizi. La presente Informativa sulla privacy dei dati informa l’utente sulle politiche e la prassi per la raccolta, l'elaborazione, l’archiviazione, il trasferimento, l’utilizzo, la protezione e la divulgazione delle informazioni che possiamo raccogliere attraverso i nostri siti web (www.lumusica.com e www.borsadellamusica.com ).. Prima di accedere ai nostri portali, verrà chiesto all’utente di fornire l’autorizzazione e il consenso accettando i termini e le condizioni della presente Informativa sulla privacy dei dati di La Musica e acconsentendo alla raccolta, all'invio (se applicabile) e all'elaborazione di informazioni su di esso come descritto nel presente documento, in conformità con le leggi sulla protezione dei dati. La raccolta, l'utilizzo, l'elaborazione, l’archiviazione, il trasferimento e la divulgazione delle informazioni personali dell'utente (di seguito così definito) si limiteranno ai termini sulla base dei quali l'utente fornisce a  La Musica  la propria autorizzazione. La Musica si impegna a rispettare tutte le leggi sulla privacy dei dati specifiche del Paese, incluse le clausole contrattuali tipo dell’UE, i contratti tipo/gli accordi di trasferimento, le informative e le politiche sulla privacy e le registrazioni specifiche del Paese, se applicabili. La presente informativa sulla privacy dei dati si applica ai siti web www.lumusica.com  e www.borsadellamusica.com .


RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI DEGLI UTENTI

I dati personali possono essere utilizzati per identificare, direttamente o indirettamente, la persona a cui si applicano le informazioni. Le informazioni che possiamo raccogliere dall’utente includono il nome, l’indirizzo postale, il numero di telefono, l’indirizzo email, le preferenze di contatto, l’occupazione, i dati di accesso (numero di account, password), le preferenze di marketing, le informazioni sull'account dei social media e, se applicabile, l’indirizzo IP. La Musica non raccoglierà alcuna informazione personale dell'utente a meno che quest’ultimo non scelga volontariamente di fornirla a noi o ai nostri partner (ad esempio per ottenere un abbonamento alla newsletter, white paper, partecipare a sondaggi, generare download di prodotti, registrarsi a eventi di marketing, promozioni o candidature di lavoro) fornendo il consenso esplicito. È comunque sempre possibile ritirare il consenso in qualsiasi momento inviando una email a questo indirizzo .

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

Quando un utente ci fornisce volontariamente le proprie informazioni personali, esse verranno utilizzate per inviare dettagli sui nostri servizi, elaborare gli ordini, creare un account, fornire assistenza clienti, rispondere a una domanda specifica, offrire l'opportunità di partecipare ai concorsi, iscriversi ai corsi, gestire una candidatura per un lavoro o fornire accesso a ulteriori informazioni o offerte. Utilizziamo inoltre le informazioni che raccogliamo per migliorare il contenuto e l’usabilità dei nostri portali, informare i clienti degli aggiornamenti del nostro portale, dei prodotti e anche per contattare i clienti per finalità di marketing e vendita, inclusi i rinnovi, relativi a esigenze e interessi specifici del cliente.


DIVULGAZIONE A TERZE PARTI

Al fine di supportare e migliorare il rapporto con il cliente, La Musica può memorizzare, elaborare o condividere le informazioni personali con i nostri partner e affiliati in tutto il mondo per eseguire una funzione o completare una transazione correlata all'acquisto di un servizio La Musica. La Musica si avvale inoltre dei suoi partner e affiliati per fornire servizi di valore per proprio conto. Per fornire questi servizi all'utente è necessario il consenso esplicito per condividere le sue informazioni personali con loro. Le terze parti con cui condividiamo le informazioni personali sono vincolate da tutte le leggi sulla privacy dei dati pertinenti e applicabili, dai termini di riservatezza e dall'Informativa sulla privacy di La Musica. La Musica può anche condividere informazioni di riepilogo non personali con partner e affiliati. Nel caso in cui La Musica condivida qualsiasi informazione con un partner o un affiliato, lo fa con l'esplicito consenso dell'utente e garantisce che tutti i partner o affiliati a livello mondiale che ricevono informazioni le proteggano con la stessa cura e le stesse politiche dell'azienda. Ai fini della presente Informativa sulla privacy, le informazioni non personali combinate con le informazioni personali sono trattate come informazioni personali. Sono presenti situazioni in cui a La Musica può essere richiesto di divulgare le informazioni personali per legge, procedimento legale, contenzioso e/o richieste da parte delle autorità pubbliche e governative. La Musica può anche divulgare le informazioni personali dell'utente a fini di indagini relative a minacce alla sicurezza nazionale, conformità con richieste da parte di forze dell'ordine o altre questioni di pubblica importanza, o quando stabilisce che la divulgazione è ragionevolmente necessaria per far rispettare i nostri termini e condizioni o proteggere le nostre operazioni o i nostri utenti.


LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ

La Musica  raccoglierà, utilizzerà o divulgherà le informazioni personali fornite dall’utente per gli scopi comunicati, a meno che la divulgazione non comporti un utilizzo delle informazioni personali per uno scopo aggiuntivo correlato allo scopo originale, sia per preparare, negoziare e applicare un contratto con l’utente, sia richiesta dalla legge o da un'autorità governativa competente, sia necessaria per stabilire o sostenere un’azione legale o la difesa da un’azione legale, o sia necessaria per prevenire frodi o altre attività illegali.

 

COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE

I portali La Musica, gli annunci pubblicitari, le e-mail e i servizi online possono utilizzare determinate tecnologie di raccolta automatica dei dati come cookie, web beacon e pixel tag per raccogliere dati, incluse le informazioni personali, relativamente all’utente mentre utilizza i nostri portali, i nostri servizi e quando interagisce con noi. La raccolta di dati dell'utente ci aiuta a comprenderne il comportamento, verificarne le ricerche sul web e le pagine visitate dei nostri portali. I portali La Musica utilizzano i cookie per distinguere un utente da un altro, per fornire un’esperienza ottimale quando si naviga sul nostro sito web e per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole. Un cookie è un’informazione memorizzata sul disco rigido del computer dal browser web in uso. Quando l’utente visita www.lumusica.com , www.borsadellamusica.com il nostro server riconosce il cookie, fornendoci le informazioni sull’ultima visita dell’utente. Molti browser accettano automaticamente i cookie, ma è sempre possibile modificarne le impostazioni per disabilitarne l'accettazione automatica. Se si sceglie di non utilizzare i cookie, l’utente potrebbe riscontrare una navigazione limitata e la non visibilità di alcune informazioni del nostro sito web. Questa Informativa sulla privacy dei dati riguarda l'uso dei cookie solo da parte di La Musica e non l'utilizzo della gestione della propensione da parte degli inserzionisti. La Musica è conforme alle normative globali inclusa la Direttiva sui cookie dell'UE. I visitatori dei nostri portali sono informati del nostro uso dei cookie non appena aprono il nostro sito web. Un 'web beacon' (noto anche come clear gif e pixel tag) ci aiuta a gestire meglio il contenuto del nostro sito web informandoci su quali contenuti risultino efficaci. Un web beacon è incorporato in una pagina web o in un messaggio di posta elettronica per tenere traccia dell'attività di un utente sulla pagina o tramite e-mail. Proprio come un cookie, un beacon traccia la visita dell'utente e invia i dati al server ma tuttavia, a differenza dei cookie, un web beacon non può e non viene utilizzato a scopo identificativo, né è in grado di memorizzare alcun dato sul computer dell'utente in quanto non è basato su browser. Le informazioni raccolte dai cookie e da tecnologie simili sono trattate come informazioni non personali, tranne nella caso in cui, secondo la legge locale, gli indirizzi IP (o simili identificativi) vengano considerate Informazioni personali.CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

La Musica si impegna a facilitare il compito degli utenti mantenendo aggiornate le proprie informazioni personali e chiede agli stessi di aiutarci a preservare l'accuratezza dei dati forniti. Le informazioni personali saranno conservate solo per il periodo di tempo necessario ad adempiere alle finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy, salvo diversamente richiesto o consentito dalla legge.

 

PREFERENZE DI COMUNICAZIONE E ABBONAMENTO

L’utente ha la possibilità di determinare quali informazioni riceverà da La Musica in merito a prodotti e servizi e la modalità in cui tali informazioni saranno ricevute. Qualora l'utente non desiderasse più ricevere e-mail di marketing e/o non legate a transazioni da parte nostra, può regolare le relative impostazioni inviando una email a questo indirizzo.
 

La Musica prende molto seriamente la sicurezza delle informazioni personali dei propri clienti. Per proteggere le informazioni personali fornite dall'utente da distruzione, perdita, alterazione accidentali o illecite, La Musica utilizza misure di sicurezza tecniche e organizzative di ultima generazione, così da impedire qualsiasi divulgazione o accesso non autorizzato.

 

VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI

La Musica ha implementato severi e scrupolosi controlli di sicurezza, software di rilevamento delle intrusioni e procedure di avviso in caso di un'intrusione potenziale o effettiva dei nostri sistemi informatici. L'azienda ha inoltre predisposto una policy di notifica della violazione dei dati, con un team di risposta agli incidenti che reagirà immediatamente e metterà in atto un piano di rimedio in risposta a qualsiasi accesso non autorizzato ai nostri sistemi informatici o database. Se si verifica una violazione della sicurezza dei dati, con un eventuale impatto sulle informazioni personali dell’utente, sarà inviata una notifica il prima possibile una volta determinata la violazione.

RACCOLTA E UTILIZZO DI INFORMAZIONI NON PERSONALI

Ogni volta che un utente accede a www.lumusica.com o www.borsadellamusica.com , possiamo raccogliere automaticamente informazioni non personali, anche se non si è registrato. Queste informazioni possono includere il sistema operativo utilizzato, il nome di dominio del sito web che ha indirizzato l’utente al nostro sito, il numero di visite, il tempo medio trascorso su una pagina e quali pagine sono state visualizzate. Possiamo utilizzare questi dati e condividerli con i nostri affiliati per monitorare il contenuto e la loro pertinenza sui nostri portali al fine di migliorare le prestazioni, i contenuti o l’esperienza utente sui nostri siti web. Attraverso l'utilizzo dei servizi per accedere al nostro sito web, i dati di comunicazione (come l’Internet Protocol Address o indirizzo IP) o i dati di utilizzo (le informazioni sui servizi di telecomunicazione a cui si accede) possono essere generati tecnicamente e potrebbero, a seconda della legge applicabile, costituire informazioni personali. Nella misura in cui diventi necessaria la raccolta e l'elaborazione delle comunicazioni o dei dati di utilizzo e l'uso successivo di tali dati verranno effettuati solo in conformità con le leggi e le norme applicabili sulla protezione della privacy dei dati.
 

FORUM, BLOG, SITI WEB DI TERZE PARTI E LINK

La Musica è responsabile in materia di privacy solo ed esclusivamente per i propri siti web. I portali di La Musica possono contenere collegamenti ad altri siti web, per ulteriori informazioni e per comodità d’uso. La Musica non controlla questi altri siti web, né li approva o rilascia alcuna dichiarazione su altri siti web e non è neppure responsabile delle prassi sulla privacy di tali altri siti. Alcuni siti web di La Musica contengono elementi interattivi come forum di discussione e blog che consentono agli utenti di pubblicare i propri contenuti. Le informazioni pubblicate su tali blog e forum diventano di pubblico dominio, il che significa che potrebbero essere lette, raccolte o utilizzate da altri utenti in qualsiasi modo. La Musica non si assume alcuna responsabilità per le informazioni personali che l'utente decide di inviare nei forum.


CONSENSO AL TRASFERIMENTO, ELABORAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

La Musica è un'organizzazione globale, pertanto le informazioni fornite all'azienda possono essere trasferite o consultate dalle entità aziendali Keliweb in Svizzera e in altri Paesi di tutto il mondo, ognuno dei quali è responsabile delle Informazioni personali raccolte e le protegge in conformità con la presente Informativa sulla privacy. Le informazioni personali degli individui che risiedono in uno stato membro dello Spazio economico europeo e in Svizzera sono controllate da Keliweb SRL.


DIRITTO ALL’OBLIO

La Musica si impegna a prendere misure ragionevoli per garantire che qualsiasi richiesta di oblio di informazioni personali venga evasa con la tecnologia esistente ed eseguita in un tempo ragionevole. Tuttavia, questa prassi non si applica alle informazioni rese pubbliche tramite i post sui nostri forum, blog o rese disponibili a terzi, al di fuori della portata di ciò che La Musica può cancellare. Sarà fatto tutto il possibile per cancellare le informazioni personali se l’utente ritira il consenso (opt-out) dalla ricezione delle informazioni e richiede il diritto all'oblio. Tuttavia, La Musica non sarà in grado di cancellare tutte le informazioni personali se questa operazione è tecnicamente impossibile a causa dei limiti alla tecnologia esistente o per motivi legali.

 

PRIVACY DEI MINORI

La Musica non raccoglierà intenzionalmente le informazioni personali presso una persona che non sia legalmente un adulto secondo la definizione della legge locale, senza insistere sul fatto che cerchi un previo consenso dei genitori, se tale consenso è richiesto dalla legge applicabile. La Musica non si rivolge ai minori in relazione ai suoi prodotti, servizi e siti web. Nel caso in cui La Musica utilizzi o pubblichi le Informazioni personali di una persona che non è legalmente un adulto, richiederà il consenso dei genitori in base alle leggi e ai regolamenti locali al fine di proteggere questa persona.
 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Siamo un’azienda tecnologica, per cui i nostri sistemi matureranno e cambieranno parallelamente alla presente Informativa sulla privacy. Prenderemo le misure necessarie per avvisare l’utente di modifiche sostanziali alla presente Informativa sulla privacy dei dati pubblicandole qui o contattando l’utente tramite e-mail.
 

INFORMATIVA SUI COOKIE

Cosa sono i Cookie

I cookie sono file di testo che i siti inviano ai terminali degli utenti, dove vengono memorizzati per poi essere reinviati agli stessi siti in occasione delle visite successive. 

Gestione dei Cookie

Ai visitatori del sito www.lumusica.com o www.borsadellamusica.com  potranno essere inviati, da parte dei nostri sistemi informatici, i cosiddetti cookies.
Ogni utente potrà gestire, modificare o cancellare i cookie usati per la navigazione, modificando le impostazioni del proprio browser. 

Cookie Tecnici

I cookie tecnici permettono l'autenticazione sul nostro sito, aiutano a monitorare le sessioni e memorizzare le specifiche informazioni trasmesse degli utenti nella visualizzazione di una pagina web.
Fondamentali per una navigazione veloce, i cookie tecnici facilitano le procedure per l'autenticazione online e per effettuare acquisti direttamente dal nostro sito.
Vengono utilizzati diversi cookie tecnici come quelli di sessione, utilizzati esclusivamente durante la navigazione, e i cookie persistenti (o di memorizzazione), che vengono salvati nel browser fino alla loro scadenza previa cancellazione da parte dell'utente.
La Musica utilizza diversi cookie tecnici come quelli di sessione, quelli persistenti usati per memorizzare le scelte fatte dai singoli visitatori e i cookie analytics usati per monitorare gli utenti durante la loro navigazione nel nostro sito web.

Cookie di terze parti

I cookie di terze parti sono quei cookie ospitati su www.lumusica.com o www.borsadellamusica.com  ma provenienti da altri siti web, come per esempio i cookie analitici e di profilazione come Google e Facebook.
Questi cookie vengono impostati direttamente dai proprietari, pertanto si elencano di seguito le rispettive policy:
— Google https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
— Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
— WHMCS http://www.whmcs.com/about/privacy-policy/
— ZOPIM https://www.zopim.com/cookie/
— HOTJAR https://www.hotjar.com/cookies
— CRITEO https://www.criteo.com/it/privacy/corporate-privacy-policy/

Aggiornamento modulo di consenso al trattamento dei dati personali

Se sei minorenne, sei pregato di cancellarti dal nostro sito